Danışmanlık

TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTER MİSİNİZ?

HACEROĞLU DANIŞMANLIK şirketi ile artık Türk vatandaşı olmak çok kolay. Alanında uzman avukatlarımız ve çalışanlarımız sayesinde yabancı uyruklu kişilerin, kolayca Türk vatandaşı olmalarını sağlıyoruz. Türk vatandaşlığına başvuru anından, Türk

vatandaşı olana kadar tüm süreç boyunca sizlerle birlikte ilerliyoruz.

Müracatınızın hangi aşamada ve nerede olduğu hakkında sizleri

bilgilendirir, asla yarı yolda bırakmayız.

UNUTMAYIN!

Vatandaşlık işleminizin başlaması sizin Türk vatandaşlığına kabul

edildiğiniz anlamına gelmez, Haceroğlu Danışmanlık farkı da tam

olarak bu noktada başlar. Müracaatı yaptığınız ilk günden itibaren

süreci sizler adına takip ederek, tüm evraklarınızı eksiksiz

tamamlıyor ve vatandaşlık sürecini sizler için kısaltıyoruz.

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKI NASIL ELDE EDİLİR?

. Yatırım yolu ile Türk vatandaşlığı, yabancı uyruklu yatırımcıların

Türk vatandaşlığı kanunundaki maddeleri eksiksiz tamamlaması

halinde mümkün olabilmektedir.Türk Vatandaşlığı kanununun

uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin mevzuatında 19 Eylül 2018

tarihinde “Türk Vatandaşlığı” konusunda önemli değişiklikler

yapılmıştır.

. Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanlığınca belirlenen

kapsam ve tutarda yatırım yapacak yabancı yatırımcılar ayrıca bu

yatırımcıların eşi ile 18 yaşını geçmemiş çocukları, istisnai olarak

Türk Vatandaşlığı kazanabilmektedirler. 12 Ocak 2017 tarihinde

Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte” yabancı yatırımcıların Türk

vatandaşlığını kazanma, başvuru ve esasları belirlenmiştir. Türk

vatandaşlığı kanunu’ na göre yabancı yatırımcıların Türk

vatandaşlığı almasında gerekli olan Amerikan Doları sınırı

düşürülmüştür.

. Yapılan yeni düzenlemelere göre Türkiye’de en az 250.000 USD

değerinde gayrimenkul alan ya da noterden 250.000 USD değerinde

mülk satın alma taahhüdünde bulunan yabancılar doğrudan Türk

Vatandaşı olabileceklerdir.

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI TÜRLERİ

Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen yatırımcıların

yapması gereken yatırımlar nelerdir? Hangi yatırım araçları ile

Türk vatandaşı olunur ?Yukarıda bahsedilen “Türk Vatandaşlığı

Kanununun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik” gereğince yatırım yaparak Türk vatandaşı olmak için yabancı yatırımcılar aşağıda

belirtilen 6 yöntemden birini gerçekleştirmelidir:

1:) En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu

kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak

2:)En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak

3:) En az 500.000 Amerikan Doları mevduatı üç yıl tutma şartıyla

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak

4:)En az 500.000 Amerikan Doları devlet borçlanma araçlarını 3 yıl

tutmak şartıyla satın almak

5:)En az 50 kişilik istihdam oluşturmak

6:)GYO veya Risk Sermayesi fonundan 500.000 USD değerinde hisseler satın alma

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI BAŞVURULARI NEREYE

YAPILIR?

Normal şartlarda Türkiye’ye gelerek vize veya vize muafiyet

süresinde daha uzun kalmak isteyen yabancıların, ikamet izni veya

çalışma izni alması gerekmekte olup, Türk vatandaşlığı talebinde

bulunacak yabancıların ise 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanunu ile

belirlenen sürelerde Türkiye’de kalması ve bakanlık tarafından

belirlenen asgari şartları sağlaması gereklidir.

1:) En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk

Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.

2:)En az 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk

Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi

koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen.

3:)En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen.

4:)En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk

Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet

gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumunca tespit edilen.

5:)En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk

Lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla

satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

6:)En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk

Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim

sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

ÇALIŞMA İZNİ

Sektörde kamu projeleri dahil olmak üzere birçok projede görev

alarak, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren firmamız, yabancı

personellerin mevzuat ve yasalar çerçevesinde Çalışma izinlerini,

İkamet izinlerini, Vatandaşlık işlemlerini, Sigorta işlemlerini ve

Kanuni haklarını işgücü ve zaman kayıplarını önleyerek doğru bilgi

ve tecrübesiyle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Çalışma izni almak isteyen müşterilerimizi en ince ayrıntısına kadar

bilgilendirip, çalışma izni olumlu sonuçlanmayacak başvuruyu

yapmıyoruz. Böylelikle müşterilerimizin gereksiz masraf

etmemelerini sağlıyoruz.

OTURMA İZNİ

Yabancılar Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun vize ile giriş

yapmaları halinde, Türkiye yasalarına göre kendilerine tanınan

haklardan yararlanabilirler.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca

altı çeşit İkamet İzin çeşidi bulunmaktadır.

1:)Kısa Dönem İkamet İzni

2:)Aile İkamet İzni

3:)Öğrenci İkamet İzni

4:)Uzun Dönem İkamet İzni

5:)İnsani İkamet İzni

6:)İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Tüm değişik kategorilerdeki ikamet izni çeşitlerinin değişik başvuru şart ve koşulları ile değişik gereklilliklerinin olduğunu lütfen unutmayınız. İkamet izni başvuruları eksik belge ve beyanlar doğrultusunda reddedileceği gibi, bazı ikamet izni çeşitlerine başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin uygun vize ile ülkeye giriş yapmış olması şartı aranmaktadır. Sayfamızda yer alan bilgilerin tamamı bilgilendirme amaçlıdır. Her nekadar güncellikleri ve doğrulukluları açısından azami özen gösterilmiş olsa dahi, bu konuda herhangi bir garanti verilmemiştir. Konu ile ilgili en güncel bilgiyi size en yakın İl Göç İdaresi Müdürlüğünden veya goc.gov.tr

internet sitesinden edinebilirsiniz.

Kısa Dönem İkamet İzni yabancıların ülkemize geliş amaçları doğrultusunda ilk başvuruda en fazla iki yıl süreliğine verilmektedir.

Aşağıda belirtilen geliş amaçlarına göre uygun konaklama koşullarına sahip olan yabancılar Kısa Dönem İkamet İzni başvurusu yapabilmektedirler. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları

gerekmektedir. Ek olarak gerekli görülmesi halinde, yabancıya ait sabıka kaydı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci

değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

Turizm amaçlı kalacaklar

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler

Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak

Türkiye’de kalması gerekenler

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

Kısa Dönem İkamet İzni sahiplerinin Türkiye dışında 90 günden fazla bulunmaları halinde, Kısa Dönem İkamet İzni geçerliliğini kaybetmektedir maddesi iptal edilmiştir, yurt dışında kalma süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz ve yasal olarak en az sekiz yıl kalmış olan yabancılar Uzun dönem ikamet iznine hak kazanabilirler. Fakat ülkemizde mülteci, şartlı mülteci statüsünde bulunanlar ile, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altında bulunan yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuruda

bulunamazlar. Ek olarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak

Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak

Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak

Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Yabancının Türkiye dışında eğitim, sağlık veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler haricinde bir yıldan uzun süreli bulunması halinde ise ikamet izni iptal edilebilir.

Sabit bir gelire sahip olmak

Gelirin kazanılma süreci ve kazanılma şekli ispat edilebilir olmalıdır.

Eğer yabancı, Türkiye’de ikamet izni ve sabit bir geliri bulunan bir yabancıya bağımlıysa, bunun da kabul edilmesi mümkündür.

Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz ve yasal olarak en az

sekiz yıl kalmış olan yabancılar Uzun dönem ikamet iznine hak

kazanabilirler. Fakat ülkemizde mülteci, şartlı mülteci statüsünde

bulunanlar ile, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altında

bulunan yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuruda

bulunamazlar. Ek olarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda

bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması

gerekmektedir.

Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak

Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak

Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak

Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Yabancının Türkiye dışında eğitim, sağlık veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler haricinde bir yıldan uzun süreli bulunması halinde ise ikamet izni iptal edilebilir.

Sabit bir gelire sahip olmak

Gelirin kazanılma süreci ve kazanılma şekli ispat edilebilir olmalıdır.

Eğer yabancı, Türkiye’de ikamet izni ve sabit bir geliri bulunan bir yabancıya bağımlıysa, bunun da kabul edilmesi mümkündür.

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Herhangi bir nedenden dolayı sağlık problemi yaşayan kişilerin ülkelerinde gerekli donanım bulunmaması sonucunda başka bir ülkeye tedavi olmak amacıyla giriş yapması sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır.

Sağlık turizmi sadece hastaneler bazında değil alternatif tedavi yöntemlerinde de geçerliliği olan bir sistem oluşturmaktadır. Sağlık turizmi üç ana başlıkta değerlendirilebilir;

Tıp Turizmi ( Türkiye genelindeki tüm hastanelerde tedavi, ameliyat ve diğer tetkikler)

Termal Sağlık Turizmi ( Şifalı kaynak sularına sahip kaplıcalarda ve tesislerde dinlenme, rehabilitasyon hizmetleri)

Engelli ve Yaşlı Turizmi

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Türkiye’de uluslararası standartlarda akredite olmuş 42 adet sağlık kuruluşu bulunmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler dünya standartlarındaki teknolojik cihazlarla donatılmıştır.

Türkiye’deki hastanelerde onkolojik tedaviler, beyin cerrahisi, ortopedi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahi, kardiyovaskiler cerrahi gibi zor tıp dallarında en ileri teknolojik sistemlerle sağlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca robotik cerrahi, kemik iliği nakli, MR, ve organ nakli gibi zor müdahaleler de yapılabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 7 gün 24 saat boyunca İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde çeviriler yaparak acil müdahale hizmeti sağlamaktadır.

Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında büyük bir ilerleme yaşanmış ve yapılan yeniliklerle sağlık sisteminin kalitesi yükseltilmiştir. Türkiye; modern hastaneleri, yetişmiş nitelikli insan gücü, alanında uzman hekimleri ve teknolojik alt yapıları kullanmasındaki başarıyla Avrupa’nın en nitelikli ve kaliteli sağlık

sistemine sahiptir. Gelişmiş sağlık sistemi, kültürel özellikleri, coğrafi konumu,

kaplıcaları ve doğal güzellikleri sayesinde Türkiye son yıllarda sağlık turizmi açısından çekim merkezi halindedir. Sağlık turizmi açısından dünyadaki on önemli ülke içinde yer alan Türkiye’ye yılda ortalama 35 milyon yabancı sağlık turisti geliyor.

Türkiye’de tıp fakültelerinde İngilizce eğitim zorunlu olmakla birlikte görev yapan tüm Türk hekimler başta İngilizce olmak üzere farklı diller bilmektedir. Bu sayede doktor hasta iletişiminde hiçbir sorun yaşanmadığı gibi hasta için tüm bilgilendirmeler de tercümanlar aracılığıyla kendi dilinde yapılmaktadır.

Türkiye; iklim koşullarından dolayı romatizma hastalıklarıyla mücadele eden birçok Kuzey Avrupa ve İskandinavya ülkelerinden sağlık turistlerini ağırlamaktadır. Ayrıca İklim, ulaşım, fiyat ve güvenlik açısından oldukça avantajlara sahip olan Türkiye;

kaplıcalar, termal tesisler ve şifa kaynakları özellikle coğrafi yakınlıktan dolayı Ortadoğu ülkelerinden yoğun olarak turist çekiyor.

Türkiye Sağlık Turizminde Dünyanın Çekim Merkezi Haline Geldi

Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleriyle son dönemde yaptığı vize muafiyeti anlaşmaları, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi sayesinde çok sayıda Arap turist Türkiye’yi ziyaret etti.

Norveç, Danimarka, İsveç, İzlanda, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki özel sigorta şirketleri termal amaçlı tedavilerde Türkiye’ye gelen hastaların masraflarını karşılıyor. Bu durum Türkiye’de termal tesislerin hızlıca eksiklerini gidermesine ve modern tesisler haline dönüşmesine katkı sağladı.

Türkiye’de insan sağlığının çok önemli olması, sağlık hizmetlerinin diğer ülkelere göre daha düşük maliyetler oluşturması ve sağlık sisteminde yetişmiş elemanı ile teknolojik alt yapısının sağlam olmasından dolayı Türkiye, sağlık turizminde hızlı bir gelişme

gösteriyor ve gelecek yıllarda sağlık turist sayısını iki katına çıkartmayı hedefliyor.

Türkiye Estetik Cerrahide Dünyada Bir Numara

Türkiye özellikle son yıllarda estetik cerrahi dalında çok hızlı bir gelişme göstermiş ve dünyanın her yerinden sağlık turistleri ağırlayarak %100 memnuniyet ilkesi ile ülkesine dönüşünü sağlamıştır.

Türkiye’de sağlık turizmi açısından en dikkat çekici unsur ise özel sağlık merkezleri arasında yaşanmaktadır. Rekabet duygusu ve pazarlama stratejileri ile birçok farklı kolaylığı sağlayan özel sağlık merkezleri turistlerin gelişlerinden, konaklamalarına ve dönüşlerine kadar geçen tüm süreci organize ederek kaliteli bir sağlık turizmi

hizmeti de sağlıyor.

Translate »
error: Content is protected !! Security Wall By Arda Yücel !!